home / werkwijze / werkgroepen_overzicht

Overzicht werkgroepen OBD per januari 2016
 


Werkgroep Deelnemers
Algemeen Bestuur Wilma, Judy, Mariëlle, René
DB en Periodiek Overleg Wethouders Wilma, René
PR Mariëlle, Judy,  René
Kascommissie Bas , Arie (reserve, Mohamed)
   
Wmo Judy, Elma, Rob, Thea, (Paulien en Lineke), Mariëlle, Stijnie
Participatiewet Bas, Janny, Nico, Arie, Thea, OR Impact, Wilma
Wsw OR IMpact, Nico, Janny, Thea, Wilma
Jeugd Elma, Rob, Mariëlle, Bas, Mohamed
   
Ggz Rob, Mariëlle, Thea, Wilma
Burgers in de knel/ Noodhulp Bas, Janny
Minimabeleid / Schuldhulp Elma, Arie, Wilma, Janny, René (Paulien), Nico
Politiek Elma, Mariëlle, Judy, Nico, Arie
Raadsledenoverleg Per jaar bekijken
Vervoer Judy, Elma, Mariëlle
Vrijwilligersbeleid / Klankbordgroep Meerpaal Thea, Judy, Elma, Janny
 
Werkwijze werkgroepen
  1. Betrokkenheid bij het tot stand komen van beleidsplannen in overleg met de gemeente
  2. Advies uitbrengen over beleidsplannen, verordeningen en  beleidsmaatregelen
  3. Volgen van de uitvoering
  4. Geven van ongevraagde adviezen
  5. Het aangeven en organiseren van interessante thema bijeenkomsten
 
Bijeenroepen werkgroepen
De secretaris roept een werkgroep bijeen als:
  • Werkgroep leden hier om vragen
  • De gemeente hierom vraagt
  • Het bestuur hierom vraagt