home / werkwijze / werkgroepen_overzicht

Overzicht werkgroepen OBD per januari 2018
 

 
Werkgroep Deelnemers
Algemeen Bestuur Janke, René, Lia, Judy, Janny
DB en Periodiek Overleg Wethouders Janke, René, Lia
PR Mariëlle, René, Lia
Kascommissie Arie, Janny (reserve, Marieke)
Senioren Elma, Stijnie
Wmo Judy, Rob, Thea, Arie, Lineke, Stijnie
Participatiewet Bas, Janny, Nico, Arie, Thea, Maarten, (Janke) OR IMpact
Mantelzorg Elma
Jeugd Elma, Rob, Andrea, Bas
Dagbesteding Thea, Judy, Rob, Janke
Ggz Elma, Rob, Mariëlle, Thea, Marieke
Burgers in de knel/ Noodhulp Bas, Janny, Thea, Arie (Janke) (René)
Minimabeleid / Schuldhulp Janny, René 
Voedselbank Marieke, Mariëlle, Andrea, Arie
Raadsledenoverleg Janke
Vrijwilligersbeleid Thea, Judy, Mariëlle
   
 
Werkwijze werkgroepen
  1. Betrokkenheid bij het tot stand komen van beleidsplannen in overleg met de gemeente
  2. Advies uitbrengen over beleidsplannen, verordeningen en  beleidsmaatregelen
  3. Volgen van de uitvoering
  4. Geven van ongevraagde adviezen
  5. Het aangeven en organiseren van interessante thema bijeenkomsten
 
Bijeenroepen werkgroepen
De secretaris roept een werkgroep bijeen als:
  • Werkgroep leden hier om vragen
  • De gemeente hierom vraagt
  • Het bestuur hierom vraagt