home / werkwijze / ledenlijst

Ledenlijst Stichting OBD 2018

 
Naam Voornaam Organisatie Lid  DB Lid  AB
Dagelijks Bestuur        
  Janke Onafhankelijk Voorzitter x x
  Rene Penningmeester x x
  Lia Ambtelijk secretaris x x
         
Organisaties        
  Bas CNV    
  Nico FNV    
  Stijnie Senioren algemeen    
  Judy St. Onder Dak    x
  Janny DPD (plv. PM)   x
  Elma Meerpaal Welzijn/MZ/VWZ    
  Arie De Herberg/SBA    
  Maarten Sociaal Domein/IMpact    
  Rob Klankbordgroep GGz    
         
         
Sociaal Domein        
  Lineke Sociaal Domein/Wmo    
  Andrea Sociaal Domein/Jeugd    
  Thea Sociaal Domein/Wwb    
  Marieke Sociaal Domein/GGz    
  MariĆ«lle Sociaal Domein/GGz