home / werkwijze / ledenlijst

Ledenlijst Stichting OBD 2017

 
Naam Voornaam Organisatie Lid  Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur        
Mw. J. v.d. Struik Janke Onafhankelijk Voorzitter X X
Dhr. R.M. Spanjersberg Rene Penningmeester x x
vacature   Secretaris X X
Mw. E. Everaers Elma Professioneel Ondersteuner   x
Mw. M. Fisser Margot Professioneel Ondersteuner   x
Organisaties        
Dhr. B. van Drongelen Bas CNV    
Dhr. N.P.M. Hersbach Nico FNV    
Mw. S.Kooiman Stijnie SBA    
Mw. J. Koopman Judy Onder Dak (plv. Secr)   X
Mw.J. Soede Janny DOWV    
Mw. E. Everaers Elma Informele Zorg 
De Meerpaal Welzijn
   
Dhr.A.H. Arkenbout Arie De Herberg en plv. SBA    
Mw. A. Hilberts Andrea Jeugdhulp    
Dhr. R.Koot Rob Klankbordgroep GGz    
Mw. M. Boeve Marieke Klankbordgroep GGz    
         
Sociaal Domein        
Mw. Eikendal Marielle      
Mw. A.M. Donker Lineke      
Mw. T.M.D.E. Spanjersberg Thea      
         
         
Agendaleden        
Dhr. R.van  Heemskerk Richard IMpact    
Dhr. W. Visser Walter Jeugdzorg Meerpaal