home / werkwijze / ledenlijst

Ledenlijst Stichting OBD 2018

 
Naam Voornaam Organisatie Lid  DB Lid  AB
Dagelijks Bestuur        
Mw. J. v.d. Struik Janke Onafhankelijk Voorzitter x x
Dhr. R.M. Spanjersberg Rene Penningmeester x x
Mw. L. Flipse Lia Ambtelijk secretaris x x
         
Organisaties        
Dhr. B. van Drongelen Bas CNV    
Dhr. N.P.M. Hersbach Nico FNV    
Mw. S.Kooiman Stijnie Senioren algemeen    
Mw. J. Koopman Judy St. Onder Dak    x
Mw.J. Soede Janny DPD (plv. PM)   x
Mw. E. Everaers Elma Meerpaal Welzijn/MZ/VWZ    
Dhr. A.H. Arkenbout Arie De Herberg/SBA    
Dhr. M. Taal Maarten Sociaal Domein/IMpact    
Dhr. R. Koot Rob Klankbordgroep GGz    
Dhr. M. Troukas Mohamed Marokkaanse gemeenschap    
         
Sociaal Domein        
Mw. A.M. Donker Lineke Sociaal Domein/Wmo    
Mw. Andrea Andrea Sociaal Domein/Jeugd    
Mw. T.M.D.E. Spanjersberg Thea Sociaal Domein/Wwb    
Mw. M. Boeve Marieke Sociaal Domein/GGz    
Mw. Dam MariĆ«lle Sociaal Domein/GGz    
         
Agendaleden        
Dhr. W. Visser Walter Jeugdzorg Meerpaal    
Dhr. R. van Heemskerk Richard IMpact