• slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide9
  • slide8

Welkom op de website van de Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten)


Op deze website vindt u informatie over het OBD, de samenstelling van het OBD, het werkgebied en de werkwijze. Het OBD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.
 
Uw inbreng is daarbij voor ons van groot belang. Hoe beter wij weten wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente, des te beter zijn wij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen. Daarnaast kunnen wij met uw informatie ons sterk maken voor de inwoners uit onze gemeente die met name aandacht nodig hebben.
 
Wij kunnen geen individuele problemen behandelen maar wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij  bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijk agenda zetten.

Nieuws

Ondergrondse afvalcontainers - week 11 2018 Lees meer..

Betreft informatie over ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Dronten

reactie gemeente advies dronten.zoektcollega.nl Lees document

reactie gemeente Dronten advies onafh clientondersteuning Lees document


Meer nieuws