home / informatie / adviezen_2014

Adviezen 2014


Aantal per pagina

Advies op Visie op de invoering van de Participatiewet 2015 Lees document

Reactie op bezuinigingsvoorstellen Lees document

Advies op Verordeningen bij Beleidsplan Participatiewet Lees document

Advies op Verordeningen bij Beleidsplan Wmo 2015 Lees document