home / agenda / nieuws

Ondergrondse afvalcontainers - week 11 2018 13-03-2018 - 17:10


Betreft informatie over ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Dronten

Elke inwoner heeft een informatiekaart ontvangen van de gemeente Dronten betreffende de ondergrondse afvalcontainers.
 
Inmiddels is via de cliĆ«ntenraad OBD contact geweest met de gemeente Dronten en is afgesproken een aantal aanpassingen door te voeren om zo de toegankelijkheid te vergroten voor mensen met mobiliteitsproblemen.  Een aantal containers zijn gedraaid, opritten zijn toegevoegd en tegelwerk rondom containers is uitgebreid waar nodig.
 
De laatste informatie die ons door de gemeente is doorgegeven sinds 13 maart 2018 is als volgt:
-             alle ondergrondse containers in Biddinghuizen en Swifterbant zijn geplaatst en in werking
-             een aantal wijken in Dronten zijn tegelijk met Biddinghuizen en Swifterbant overgegaan en in werking (betreft Dronten Zuid zuidelijk deel, Manegelaan/ Galop, bungalowpark en het Waterfront)
-             woensdag 14 maart 2018 en donderdag 15 maart 2018 is de laatste inzameling van restafval via de groene container in Dronten en gaan we ook in de rest van  Dronten over op ondergronds restafval inzamelen. In enkele gevallen zal er een maatwerk oplossing komen ter overbrugging tot de ondergrondse containers geplaatst zijn
-             week 11 en week 12 in 2018 worden de laatste containers geplaatst
-             afwerking van de containers zal op een aantal plaatsen nog worden aangepast; geconstateerde gebreken zoals verzakkingen worden opgelost.
 
Bovenstaande informatie is niet in alle gevallen van toepassing, immers er zijn ook containers geplaatst bij appartementen waarvan de werking of het afhaalsysteem net iets ander kan zijn.
 
Van groot belang is dat indien u een opmerking of klacht heeft omtrent de ondergrondse afvalcontainers op wat voor manier dan ook, dat u zich meldt via de website van de gemeente Dronten.
LET OP: ALLEEN als u uw klacht digitaal invult via de website van de gemeente Dronten, wordt deze geregistreerd als klacht en kan aan de hand daarvan actie worden ondernomen.
Telefonische meldingen worden door de gemeente Dronten niet geregistreerd als klacht.
 
Alleen als de mobiliteit van de bewoner/ bewoonster dat vereist, bijvoorbeeld bij gebruik van huishoudelijke hulp via de Wmo, kan mogelijk een 2e pas worden aangevraagd.
U dient zich hiervoor te richten tot de gemeente Dronten.